కవితా హృదయం ...

ఓ అందమైన భావన .. అక్షరాల సుమ మాల గా కూరిస్తే ఓ కవిత గా రూపు దిద్దుకుంటుంది . ప్రకృతి పరవశమైనా .. చిరుగాలి పులకితమైనా ... మయూరం నర్తించినా .. మేఘం కరిగి వర్షించినా మనసు అందమైన భావనల్లో తేలియాడుతుంది .. నా భావన .. నా ఆలోచన .. నా రచనా శైలి .. మీతో పంచుకుందామని ఇలా కవితా హృదయం
పరిచా .. నచ్చితే ముచ్చట పడండి ..

Friday, 25 April 2014

అందమైన లోకం

ఎందుకో కొత్త గా కనిపిస్తున్నది ఈ లోకం ..                                  

రోజుకో వింతలా కవ్విస్తున్నది  భూలోకం

రెక్కలు విప్పిన యవ్వనం చేసింది  గగన విహారం

రేకులు విచ్చిన పూవనం వేసింది ఓ సుమహారం

గల గల పారే సెలయేరే మంది ? నా కిల కిల నవ్వే తనదంది ..

మిల మిల మెరిసే తారక ఏమంది ? తన మిసమిస సొగసే నాదంది ..

కొమ్మల్లో కోయిలా .. కూసిందిలే ఇలా .. కుహు కుహు పాటలా .. సరిగమల తోటల  ..

మెరిసేటి వెన్నెలా .. కురిసింది జోలలా .. నిదురించు వేళలా .. కలలు నా కన్నులా ..

సరికొత్తగా .. గమ్మత్తుగా ఊయలూపింది లోకమే ఇలా ..


పూవు ల భాష ఏదో .. తుమ్మెదా..  నీకు తెలుసేమో ..

చిరుగాలి ఊసుల్ని వింటూ పైరు తల ఊపుతుందేమో ..

నింగి చెక్కిలి పైన .. సిగ్గు ఒలికించు స్సూరీడు .. మబ్బుల చీర తెచ్చి .. కానుకే ఇచ్చి ఉంటాడు .

వేకువ వాకిలి లోనా .. ముగ్గు పెట్టేవాడు .. హరివిల్లు రంగులు కూర్చి .. చిరుజల్లు కురిపించుంటాడు ..

ఆనందమా .. ఆహ్లాదమా ? ఈ జగతిలో ఇంతందమా ?

పచ్చాని రాచిలుక  కమ్మని పలుకులా

మా వూరి రహదారి మెలికల  కులుకుల ..

సిరి మువ్వ సవ్వళ్ళ..  దోబూచు లాట లో  .. గోధూళి వేళలో .. కన్నె దూడ సంబరాలు

సందె పొద్దు నీడలోనా  .. .. తెల్లవారు పల్లె లోనా  .. మంచు జాణ ఇలకి చేర .. విచ్చు  మందారాలు

చాలవేమో కళ్ళు రెండు .. సొగసులద్దిన ప్రకృతిని చూడ ..

మీ అభిప్రాయం మాకు అతి విలువైనది

ఏమని చెప్పను ?నేనెవరంటే ఏమని చెప్పను ?

నిశ్చల మైన సరస్సులో తరంగమని చెప్పనా ?

మేఘాన్ని కరిగించే చిరుగాలి నని చెప్పనా ?

తొలకరి జల్లు కి మురిసే అవని నని చెప్పనా ..

శిశిరపు విరహాన్ని తాళలేని వనాన్ని కౌగలించే వసంతాన్నని చెప్పనా ?

నింగి వీడి నేల జారిన ముత్యపు చినుకునని చెప్పనా ?

మావిచివురు తిని తీయగ పాడే కోయిలనని చెప్పనా ?

నీలాకాశం లో విహరించే విహంగాన్నని చెప్పనా ?

తొలిపొద్దు కిరణాల  చుంబన లో మురిసే జలపాతమని చెప్పనా ?

నెలరేడు ప్రణయ దాహాన్ని తీర్చే కోనేటి కలువనని చెప్పనా ?

అలుపెరగక సాగే  నదీమ తల్లి ప్రవాహ వేగాన్నని చెప్పనా ?

తుంటరిగా పూవన మంతా తిరిగే సీతాకోక చిలుక నని చెప్పనా ?

భావాల  వెల్లువని కవిత గా మలచే శిల్పి నని చెప్పనా?

 ఈ అంతర్జాలం లో ఇంద్రజాలం చేసి మీ మనసుల్ని దోచుకోవాలని వచ్చానని చెప్పనా ?

ఏమని చెప్పను ?
www.facebook.com/Naarachana

సొంతిల్లు

ఇటుక ఇటుక పేర్చినపుడు కార్చి నట్టి చెమట బొట్టు ..

కష్టమంతా పోగు చేసి కనుల కారే నీటి బొట్టు ..

అలుసు గ చూసేటి వాళ్ళ ప్రవర్తన కి చెంప పెట్టు ..

సొంత ఇంటి కల నెరవేరే రోజు న బంధువులకి నుదుట బొట్టు

పెట్టి, ఇంట పండగ కి రారండని మొదలు పెట్టు ..

ఆశల సౌధం లోనా మొదట లక్ష్మి కాలు పెట్టు ..

తీరని కోరిక తీరిన సంతోషం మొహాన వెలుగు నింపి నట్టు  ..

కోరిన గూటికి చేరిన చిలకల జంట గా మారినట్టు ..

చిన్నదైనా పెద్దదైనా సొంతిల్లు స్వర్గామౌను అంటు ..

చిన్న పెద్దలందరితో ఆనందపు లోగిలిలో  సంతసం గా జీవించమంటూ ..

ఆశీస్సులు అందుకోరా చిరకాలం సుఖమయమవునట్టు ;
మీ అభిప్రాయం మాకు అతి విలువైనది