కవితా హృదయం ...

ఓ అందమైన భావన .. అక్షరాల సుమ మాల గా కూరిస్తే ఓ కవిత గా రూపు దిద్దుకుంటుంది . ప్రకృతి పరవశమైనా .. చిరుగాలి పులకితమైనా ... మయూరం నర్తించినా .. మేఘం కరిగి వర్షించినా మనసు అందమైన భావనల్లో తేలియాడుతుంది .. నా భావన .. నా ఆలోచన .. నా రచనా శైలి .. మీతో పంచుకుందామని ఇలా కవితా హృదయం
పరిచా .. నచ్చితే ముచ్చట పడండి ..

Friday, 25 April 2014

సొంతిల్లు

ఇటుక ఇటుక పేర్చినపుడు కార్చి నట్టి చెమట బొట్టు ..

కష్టమంతా పోగు చేసి కనుల కారే నీటి బొట్టు ..

అలుసు గ చూసేటి వాళ్ళ ప్రవర్తన కి చెంప పెట్టు ..

సొంత ఇంటి కల నెరవేరే రోజు న బంధువులకి నుదుట బొట్టు

పెట్టి, ఇంట పండగ కి రారండని మొదలు పెట్టు ..

ఆశల సౌధం లోనా మొదట లక్ష్మి కాలు పెట్టు ..

తీరని కోరిక తీరిన సంతోషం మొహాన వెలుగు నింపి నట్టు  ..

కోరిన గూటికి చేరిన చిలకల జంట గా మారినట్టు ..

చిన్నదైనా పెద్దదైనా సొంతిల్లు స్వర్గామౌను అంటు ..

చిన్న పెద్దలందరితో ఆనందపు లోగిలిలో  సంతసం గా జీవించమంటూ ..

ఆశీస్సులు అందుకోరా చిరకాలం సుఖమయమవునట్టు ;
మీ అభిప్రాయం మాకు అతి విలువైనది

No comments:

Post a Comment