కవితా హృదయం ...

ఓ అందమైన భావన .. అక్షరాల సుమ మాల గా కూరిస్తే ఓ కవిత గా రూపు దిద్దుకుంటుంది . ప్రకృతి పరవశమైనా .. చిరుగాలి పులకితమైనా ... మయూరం నర్తించినా .. మేఘం కరిగి వర్షించినా మనసు అందమైన భావనల్లో తేలియాడుతుంది .. నా భావన .. నా ఆలోచన .. నా రచనా శైలి .. మీతో పంచుకుందామని ఇలా కవితా హృదయం
పరిచా .. నచ్చితే ముచ్చట పడండి ..

Monday, 28 April 2014

క్షమించవా నా హృదయమా ..


నీ కల నేను...........   జ్ఞాపకాల వల నేను 

నీ మనసు తీరాన్ని మరల మరల తాకే అల నేను .. 

కమ్మని కబుర్లు విన్నాను .. రమ్మను నీ పిలుపులు విన్నాను .. 

తీయని మాటలు చెప్పాను .. మాయని తలపులు విప్పాను .. 

నీ గుస గుసల అలజడి నేనేను .. నీ కస్సుబుస్సుల సందడి నాదేను .. 

నీ ఎదురు చూపు లో ప్రాణం పోసుకుంటాను .. 

నీ దారి ప్రతి మలుపునా ఎదురై నిలిచాను .. 

నీ భావి ని కావాలని ఆశించాను .. రవి నై చీకటిని తరమాలని భావించాను .. 

ఎదగూటిలో దేవత గా కొలవాలనుకున్నాను .. 

ఎప్పటికీ నీ పై నా ఆరాధనని చాటి చెప్పాలనుకున్నాను .. 

కానీ నా మాట మౌనమై .. నీనుండి దూరమై నిశీధి లో నియంత నయాను .. 

నీ వాలు కళ్ళల్లో కన్నీటిని నింపి ఆ వెల్లువలో కొట్టుకుపోయాను .. 

నీలో నను నేను కోల్పోయాను .. నాకు నేను మిగలక జీవచ్చవమై మిగిలాను .. 

ఈ మనసు లేనివాడిని క్షమించగలవా అని అడగలేని అసహాయత లో కొట్టుమిట్టాడు తున్నాను ..