కవితా హృదయం ...

ఓ అందమైన భావన .. అక్షరాల సుమ మాల గా కూరిస్తే ఓ కవిత గా రూపు దిద్దుకుంటుంది . ప్రకృతి పరవశమైనా .. చిరుగాలి పులకితమైనా ... మయూరం నర్తించినా .. మేఘం కరిగి వర్షించినా మనసు అందమైన భావనల్లో తేలియాడుతుంది .. నా భావన .. నా ఆలోచన .. నా రచనా శైలి .. మీతో పంచుకుందామని ఇలా కవితా హృదయం
పరిచా .. నచ్చితే ముచ్చట పడండి ..

Monday, 25 August 2014

తొలకరిప్రేమ

ఆకాశ వీధి లో అలా .. అందాల చందమామలా .. 

వేసింది లే వలా .. చెలి సన్న జాజిలా .. 

ఘుమఘుమల సౌరభాల జోలలా .. 

మధురోహల సంతకాలలా .. చేసేటి వేళలా .. 

మది వెలుపల వేచి ఉన్నదేమో అతిథి లా .. 

తెరిచెను తలుపులు తలపలా .. ఆహ్వానం తెలుపలా 

అంటూ మనసుకి తెలిపిన వయసు చురుకలా .. 

తానోచ్చే ఓ పరువం లా .. కలిసొచ్చే పరిచయం లా .. 

కమ్మేసే ఆ మబ్బుల్లా .. నే గగనం అయితే తానే నిలువెల్లా .. 

కురిసే పొగమంచుల్లా .. నన్నే దాచేసావే చలికాలపు ఉదయం లా .. 

ఆషాడపు చినుకుల్లా .. వాసంతపు చిగురుల్లా .. 

నువ్వు నాలో ప్రేమని మొలకెత్తించు ఇలా .. 

విరబూసిన హృదయం లా .. వరమిచ్చిన సమయం లా .. 

నువ్వు నన్నే కలిసావే నా ప్రతిబింబం లా .. 

హేమంత తుషారం లా .. అరవిచ్చిన కుసుమం లా .. 

ముద్దోచ్చావే ఆనందానికి ప్రతిరూపం లా .. 

మధుర సంగీతం లా .. ఉరికే జలపాతం లా .. 

నను ఉక్కిరి బిక్కిరి చేశావే తొలకరి ప్రణయం లా ...