కవితా హృదయం ...

ఓ అందమైన భావన .. అక్షరాల సుమ మాల గా కూరిస్తే ఓ కవిత గా రూపు దిద్దుకుంటుంది . ప్రకృతి పరవశమైనా .. చిరుగాలి పులకితమైనా ... మయూరం నర్తించినా .. మేఘం కరిగి వర్షించినా మనసు అందమైన భావనల్లో తేలియాడుతుంది .. నా భావన .. నా ఆలోచన .. నా రచనా శైలి .. మీతో పంచుకుందామని ఇలా కవితా హృదయం
పరిచా .. నచ్చితే ముచ్చట పడండి ..

Friday, 25 April 2014

అందమైన లోకం

ఎందుకో కొత్త గా కనిపిస్తున్నది ఈ లోకం ..                                  

రోజుకో వింతలా కవ్విస్తున్నది  భూలోకం

రెక్కలు విప్పిన యవ్వనం చేసింది  గగన విహారం

రేకులు విచ్చిన పూవనం వేసింది ఓ సుమహారం

గల గల పారే సెలయేరే మంది ? నా కిల కిల నవ్వే తనదంది ..

మిల మిల మెరిసే తారక ఏమంది ? తన మిసమిస సొగసే నాదంది ..

కొమ్మల్లో కోయిలా .. కూసిందిలే ఇలా .. కుహు కుహు పాటలా .. సరిగమల తోటల  ..

మెరిసేటి వెన్నెలా .. కురిసింది జోలలా .. నిదురించు వేళలా .. కలలు నా కన్నులా ..

సరికొత్తగా .. గమ్మత్తుగా ఊయలూపింది లోకమే ఇలా ..


పూవు ల భాష ఏదో .. తుమ్మెదా..  నీకు తెలుసేమో ..

చిరుగాలి ఊసుల్ని వింటూ పైరు తల ఊపుతుందేమో ..

నింగి చెక్కిలి పైన .. సిగ్గు ఒలికించు స్సూరీడు .. మబ్బుల చీర తెచ్చి .. కానుకే ఇచ్చి ఉంటాడు .

వేకువ వాకిలి లోనా .. ముగ్గు పెట్టేవాడు .. హరివిల్లు రంగులు కూర్చి .. చిరుజల్లు కురిపించుంటాడు ..

ఆనందమా .. ఆహ్లాదమా ? ఈ జగతిలో ఇంతందమా ?

పచ్చాని రాచిలుక  కమ్మని పలుకులా

మా వూరి రహదారి మెలికల  కులుకుల ..

సిరి మువ్వ సవ్వళ్ళ..  దోబూచు లాట లో  .. గోధూళి వేళలో .. కన్నె దూడ సంబరాలు

సందె పొద్దు నీడలోనా  .. .. తెల్లవారు పల్లె లోనా  .. మంచు జాణ ఇలకి చేర .. విచ్చు  మందారాలు

చాలవేమో కళ్ళు రెండు .. సొగసులద్దిన ప్రకృతిని చూడ ..

మీ అభిప్రాయం మాకు అతి విలువైనది

No comments:

Post a Comment