కవితా హృదయం ...

ఓ అందమైన భావన .. అక్షరాల సుమ మాల గా కూరిస్తే ఓ కవిత గా రూపు దిద్దుకుంటుంది . ప్రకృతి పరవశమైనా .. చిరుగాలి పులకితమైనా ... మయూరం నర్తించినా .. మేఘం కరిగి వర్షించినా మనసు అందమైన భావనల్లో తేలియాడుతుంది .. నా భావన .. నా ఆలోచన .. నా రచనా శైలి .. మీతో పంచుకుందామని ఇలా కవితా హృదయం
పరిచా .. నచ్చితే ముచ్చట పడండి ..

Friday, 4 April 2014

ఆమని కోయిల

చిగురాకు రెమ్మల్లో కూసింది లే కోయిలా

చిరుగాలి తాకిడి కె ఊగింది కొమ్మ ఊయలా ..

కంగారు పడకే చిలిపి కోయిలా .. బంగారు మనసున్నచిన్నారి కోయిలా

నీ ఎదురుచూపులన్ని ఆమని రాక కై కదా ..

ఓ వాసంత వీచిక రాగా బెదిరిపోతే ఎలా ..

నిను కోరి వచ్చే ప్రేమ మాసం .. రాగాల ఊయల ఊపే ఈ చైత్ర గీతం

మధుర రసమేదో ఒలికించి గొంతులో ,కుహు కుహు పాటలతో  అందించు  గానామృతం

మావిచివురే తిని మధువు మదిలో కని మండుటెండ నైనా కూయవే కోయిలా

వేసవి వడగాల్పుల్లో తీయని  రాగం తీసి చిరుగాలి అలల తేలవే ముద్దుల కోయిలా

నీ గొంతు వింటే పరవశ మొందని హృదయము ఉండదు ..

నీ శృతి లో జతి కావాలనుకోని రాగం ఉండదు ..

ప్రణయ ఝంఝా మారుతం లా నీ కూత అలా ప్రకృతి కన్యని పులకరింప జేయదా ..

వాసంతం కురులు విప్పి ఆనంద తాండవం చేయగా వడివడిగా తరలి రాదా ..

రూపవిహీనమైన గానీ మధుర గానాన రాణీ .. నీకు సాటి వేరెవరు లేని గాన సుధ వి నీవే కానీ


అభిప్రాయం మాకు అతి విలువైనది

No comments:

Post a Comment